Enerjide yeni adımlar yolda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bugün TBMM’de sunumunu yaptığı 12. Kalkınma Planı’na göre, enerji sektörü öncelikli gelişme alanları arasına dahil edildi. Enerjinin sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve karşılanabilir maliyetlerle arzı ve kaynak çeşitlendirmesi sağlanacak.

2053 yılı net sıfır emisyon hedefini esas alarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları değerlendirilerek kendine yeterliliği en üst seviyeye yükselten, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanan, enerji verimliliğini artıran, enerji teknolojilerinde yerlileşmeyi önceleyen, yeni teknolojileri entegre eden ve uluslararası enerji ticaretinde Türkiye’nin stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sektörü yapısına ulaşılması hedeflendi.

İLK NÜKLEER SANTRAL DEVREYE ALINACAK

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin bütün üniteleri devreye alınarak, ilave nükleer santral kurulumlarına yönelik çalışmalara devam edilecek.

Sakarya Doğal Gaz Sahasından üretilecek doğal gazın ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülecek. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisinin kapasitesi artırılacak.

SOMUT PROJELERLE DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILACAK

Madencilik ürünlerinin yurt içinde işlenmesine ve uç ürün geliştirilmesine öncelik verilecek. Kara ve denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. Gabar petrolleri ve Karadeniz doğal gazı keşfi örneklerinde olduğu gibi, bu alanda da somut projeler hayata geçirilerek dışa bağımlılık azaltılacak.

Yurt dışında uygun yatırım ve üretim imkânları belirlenerek maden, petrol ve doğal gaz arama ve yatırım konularında işbirlikleri geliştirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x